B2B

Ostvariti balans između porodice i posla je u današnje vreme pravi izazov. Radno vreme je postalo vrlo fleksibilna kategorija, a zaposleni vrlo često ne znaju kako da pronađu ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života i neretko se dešava da kako posao, tako i porodica, trpe u isto vreme.

Kompanije se, sa svoje strane, bore sa apsentizmom, prezentizmom i fluktuacijom zaposlenih pokušavajući da stvore što bolje uslove za rad. Svest da kompanija kao poslodavac treba da primeni društveno odgovoran pristup sve je veća na svetskom nivou, te se na taj način razvijaju različiti programi za unapređenje društvenih, kulturnih, ekonomskih i ekoloških problema.

U poslednje vreme u radnim okruženjima  često nailazimo na simbole koji asociraju na kuću i koji zaposlenima omogućavaju da se osete kao u porodičnoj atmosferi. Kuvani obroci, sveže ceđeni sokovi, udobni tepisi, stolovi za stoni tenis, pikado, bilijar, samo su neke od privilegija kojima se kompanije trude da povećaju zadovoljstvo i produktivnost svojih zaposlenih. Međutim, stvaranje takve atmosfere na radnom mestu  ne znači nužno da će zaposleni zaista biti ispunjeniji i uspešniji na svom poslu.

Usklađenost porodičnog i poslovnog života je vrlo važna da bismo imali zaposlenog koji je zadovoljan sobom, jer će tada biti i motivisaniji, produktivniji i bolji, kako za sebe, tako i za tim u kome radi.

Život donosi veoma teške situacije, poput smrti članova porodice, bolesti, razvoda i različitih kriza, ali stresni mogu biti i neki naizgled lepi povodi poput venčanja, rođenja deteta, prvog polaska u školu. Podrška zaposlenima u tim kritičnim momentima odgovornost je i kompanije u kojoj rade, pre svega zato što zaposleni posvećuju skoro trećinu svog života ostvarenju kompanijskih poslovnih rezultata, i lepo je kada kompanija zna da taj trud zaista i ceni.

Podrškom porodica koje kao kompanija stimulišete, sigurno ćete pored smanjenog apsentizma i ostalih pokazatelja patologije rada, imati zadovoljnijeg zaposlenog koji će biti privrženiji kompaniji jer zna da je ona uradila nešto za njega u trenucima kada mu je to bilo najpotrebnije. Na taj način, pored dobre opremljenosti poslovnog prostora koji u dobroj meri parira kućnom komforu, toplih i kuvanih obroka,  imate i zaposlenog koga ćete podržati pokazujući mu emotivnu privrženost jedne prave porodice.

Naši programi:

  1. Trening za roditelje
  2. Individualni rad sa decom u razvojnim kriznim situacijama
  3. Bračno i porodično savetovanje
  4. Program podrške zaposlenima

Pozovite nas i saznajte više!