Program podrške zaposlenima (PPZ)

Program pomoći zaposlenima (PPZ) je besplatna i poverljiva usluga savetovanja koju poslodavci nude svojim zaposlenima kako bi podržali njihovo blagostanje na radnom mestu i u njihovom ličnom životu. U zavisnosti od dogovora sa poslodavcem, ova usluga se takođe može proširiti i na najbliže članove porodice.

PPZ nudi podršku i pomoć pojedincima i grupama zaposlenih koji imaju pitanja iz ličnog života ili na poslu koja mogu uticati na njihovo zadovoljstvo sobom i sopstvenim životom, lično blagostanje, radni učinak i celokupno mentalno zdravlje.

Savetovanje u okviru programa pomoći zaposlenima ima za cilj da zaposlenima pomogne u situacijama krize (bilo porodične ili na poslu); da identifikuju i istraže opcije za rešavanje nastalih problema; osnaži ih da aktivno učestvuju u prevenciji problema; pomogne im da pronađu unutrašnje kapacitete za neometano svakodnevno funkcionisanje.

Remeteći/kritični događaji kao što su smrt kolege, prirodne ili katastrofe uzrokovane ljudskim faktorom, nacionalne krize, ozbiljne povrede na radu, nasilje na radnom mestu, osećanje ugroženosti ili prisustvovanje nasilnom događaju mogu uticati na stvaranje fizičkih, emotivnih, mentalnih i ponašajnih simptoma kod zaposlenih.

U kontekstu ovih događaja, može se desiti da zaposleni imaju poteškoća da se fokusiraju tokom svog rada, kao i da osete efekat ovih događaja u svojim privatnim životima. Postoje različite vrste reakcija koje se mogu iskusiti:

  1. Anksioznost, briga, panika
  2. Osećanje bespomoćnosti
  3. Povlačenje iz socijalnih kontakata
  4. Poteškoće sa koncentracijom i spavanjem
  5. Bes
  6. Povećana osetljivost po pitanju zdravlja

Događaji i pitanja koja mogu dovesti do zahteva za pružanje programa pomoći zaposlenima uključuju (ali se ne ograničavaju na):

Pitanja na poslu: Odnosi između saradnika; radni učinak; upravljanje konfliktom i upravljanje besom; prilagođavanje na promenu na radnom mestu; upravljanje stresom; opšta zdravstvena pitanja.

Lični problemi: Zdravlje i bolest; tuga i gubitak; anksioznost i depresija; kriza srednjeg doba i životne promene; nisko samopoštovanje; zloupotreba supstanci, problemi sa kockanjem; kontrola besa; zabrinutost u vezi sa decom, pitanja roditeljstva i usvajanja; razdvajanje i razvod; emocionalno ili fizičko zlostavljanje i/ili nasilje u porodici.

PPZ Konsultanti

Happymamma konsultanti su psihoterapeuti sa licencom koji poseduju iskustvo i specijalizovano znanje za pružanje kvalitetnih usluga za pomoć zaposlenima (PPZ) za poslodavce svih veličina i sektora.

Konsultanti – psihoteraputi koji učestvuju u pružanju podrške zaposlenima osim psihoterapeutskog iskustva, imaju i iskustvo u korporativnom okruženju, te vrlo dobro znaju kako funkcioniše biznis kontekst.

Mi znamo da je svaka kompanija različita i da je svako radno mesto drugačije, te je neophodno prilagoditi strukturu programa pomoći zaposlenima, utvrditi sistem upućivanja zaposlenih na savetovanja i dogovoriti samu promociju programa unutar kompanije, u skladu sa individualnim potrebama kompanije, preferencijama i svim ostalim jedinstvenim kulturološkim karakteristikama jedne organizacije.

Ukoliko želite da posebnim programima doprinesete retenciji vaših zaposlenih i povećanom zadovoljstvu vama kao poslodavcem, Program pomoći zaposlenih je odličan benefit za sve vaše zaposlene. Pozovite nas i saznajte više o ovom programu koji je trenutno vrlo popularan kod društveno odgovornih poslodavaca u svetu.