Deca

„Molim te pomozi mi da odrastem u ono što jesam“, naš je moto rada sa decom. Jer, nema loše dece. Ima dece koja su zbunjena, koja se trenutno ne snalaze dobro sa nekim izazovima koji su postavljeni pred njih, ali svako dete je neponovljivo i prelepo samim svojim rođenjem.

Naš cilj je da deci pomognemo da ostvare svoje potencijale, a to im omogućavamo kroz programe podrške njihovom razvoju, razumevanju i otkrivanju sebe, kao i kroz profesionalnu psihoterapijsku pomoć kada im je ona potrebna.

Igre koje smo smislili za decu usmerene su na razvoj njihovog fokusa, pažnje i emocionalne inteligencije.

EmoMe program za razvoj emocionalne inteligencije 4–16 godina

Naš EmoMe program razvoja emocionalne inteligencije nudi jedinstven koncept rada sa decom koji je podeljen na programe koji različito traju i odnose se na različite uzrasne kategorije.
Pogledajte naše programe i proverite koji program je namenjen uzrastu vašeg deteta.

Ko sam ja? – trening namenjen tinejdžerima (13-19 godina)

Jednodnevni program koji će tinejdžerima odgovoriti na važna pitanja u ovom kritičnom i važnom periodu odrastanja, pomoći im oko stvaranja pozitivne slike o sebi, važnosti samomotivacije za uspeh i osnažiti ih u prihvatanju sebe kao dovoljno dobre ličnosti.
Odličan trening za svu decu koja se nalaze u tinejdžerskim godinama.

Profesionalna orijentacija

Happymamma tim psihologa se pozabavio ovom vrlo važnom temom i kreirao savremeni pristup profesionalnoj orijentaciji koja pre svega pruža kvalitetan, stručan osvrt na sklop osobina ličnosti, profesionalnih interesovanja, kognitivnog stila, sklonosti i talenata osobe, a koji je u skladu sa zahtevima tržišta novog doba.
Naš cilj je da pomognemo mladom čoveku da donese pravu odluku pri izboru daljeg školovanja.

Psihološko savetovanje i podrška dece

Psihoterapija namenjena deci ima primarni cilj da pomogne detetu da pronađe lične kapacitete za rešavanje problema, kao i stvaranje rezilijentnosti. Prepoznavanje i prerada emocija, pomoć u razumevanju i prihvatanju sebe i drugih, kao i jačanje unutrašnjih snaga, u centru su našeg rada sa najmlađom populacijom, a sve u cilju uspostavljanja ravnoteže i zdravog psihosocijalnog razvoja.

Happymammine igre za decu

Sagledavajući svakodnevne izazove roditeljstva, psiholozi u Happymammi su kreirali jedinstvenu podršku odrastanju uz različite igre koje rade na:
• Unapređenju fokusa, pamćenja, koncentracije dece (karte – Zapamti me, ako možeš)
• Emocionalnom opismenjavanju i razvoju samokontrole u ranom detinjstvu (karte – Ja osećam)

?>