Psihološko savetovanje i podrška dece

U radu sa decom uvek posmatramo dva aspekta: samo dete i njegove roditelje. Od roditelja prikupljamo opšte podatke o detetu i situaciji u porodici, razloge zbog čega je dete dovedeno na savetovanje i subjektivna objašnjenja roditelja u vezi sa problemom koji postoji kod deteta.

Za razliku od odraslih gde se individualno savetovanje uglavnom radi kroz razgovor, kod dece se koriste različite metode koje odgovaraju njihovom pojedinačnom uzrastu. To su uglavnom metode koje koriste igru, art tehnike gde dete crta određene stvari ili se kroz opuštanja i vođene fantazije prolazi sa detetom kroz proradu problema što će mu pomoći da pronađe svoje unutrašnje snage za dalje.

Savetovanje dece se primenjuje kada kod deteta postoje izvesni psihološki izazovi koje dete određeni vremenski period nije u mogućnosti samostalno da prevaziđe ili koji se javljaju s vremena na vreme i zadržavaju određeni vremenski period.

Roditelji često te evidentne promene u uobičajenom funkcionisanju deteta umeju da pripišu prolaznoj fazi i ne pozabave se njom na vreme. U takvim situacijama, usled neadekvatnog zbrinjavanja, kod deteta može doći do različitih osećanja i stanja koje mogu ići u pravcu depresije, anksioznosti, razvoja averzija ili čak fobija, kao i do gubitka samopouzdanja i pozitivne slike o sebi.

Cilj savetovanja u radu sa decom je osnažiti ih i pomoći im da razumeju svoje emocije i razviju samokontrolu nad sobom, pomoći im da pronađu unutrašnje kapacitete da bi mogli da se izbore sa trenutnom situacijom i problemima ili im pružiti podršku i saosećati sa njima u njihovom procesu tugovanja.

Seansa sa detetom traje uobičajeno 45 minuta, koliko i jedan školski čas. Kontaktirajte direktno psihoterapeutkinju i psihološkinju Tatjanu Prokić na telefon: 0638797495 .

Lokacija: Online opcija / Prostorije Happymamma centra

Trajanje: 45 min