Vaspitavanje dece

Kako da budete podržavajući roditelj?

Obezbedite Vašem detetu sigurnost i podršku

Trudite se da uvek istaknete dobre stvari koje Vaše dete učini ili kaže iako se to Vama ne čini važnim ili značajnim na prvi pogled. Vaše dete bi trebalo da se oseća dobro, uvaženo i da uvek bude svesno toga. Kada ne uspe u nekom zadatku, objasnite da je u redu grešiti i da ono može to da podnese. Ako, na primer, Vaše dete dobije lošu ocenu ili izgubi utakmicu, pokušajte da ga smirite i objasnite mu da se takve stvari dešavaju i da ga to ne čini lošijim ili slabijim od drugih. Deca koja su tretirana na ovaj način postaju samouverenija kasnije u odraslom dobu.

Dozvolite im da ispolje svoje emocije

Prihvatite sve emocije koje Vaše dete pokazuje! Objasnite svom detetu da je u redu da oseća različite emocije i da može da ih ispolji, bilo da je u pitanju bes, strah, ljutnja, itd. Ako negativno reagujete svaki put kada dete zaplače, šaljete mu poruku da to nije u redu i činite da se dete postidi zbog emocije koju je pokazalo. Najbolji način jeste da naučite svoje dete da ceni i razume svoje emocije.

Uvek razgovarajte o problemima

Iako bezuslovno volimo svoju decu, postoje momenti kada nas veoma naljute. U tim momentima važno je setiti se da pričamo sa detetom, a ne sa odraslom osobom. Moramo se potruditi da ne ignorišemo i ne prekidamo dete u razgovoru kada nas ljuti. Dobri roditelji uvek objasne detetu kako se osećaju, šta ih ljuti i uznemirava. Na ovaj način komunicirate sa detetom i pomažete sebi i njemu da bolje razumete zašto Vas ljuti.

Poštujte privatnost Vašeg deteta

Ovo se najviše odnosi na roditelje adolescenata. Budite svesni da Vaša deca rastu i da im je privatnost u ovom periodu veoma bitna. Ako im pokažete da poštujete granice koje su postavili, pokazujete im da poštujete i njih kao osobe. Nemojte zaboraviti da kucate pre nego što uđete u njihovu sobu, nemojte im čitati poruke ili ih špijunirati, osim ako naravno niste zabrinuti da se Vaše dete nalazi u nekoj opasnosti.