Psihološki osvrt

Laganje kod dece

Laganje je čini se sastavni deo ljudskog ponašanja, a najjednostavnija definicija kaže da je laž tvrdnja suprotna od istine. Prva laž se javlja veoma rano u našem životu. Tu negde, već oko treće godine života smo sposobni da izustimo, doduše naivnu, bezazlenu i pomalo „trapavu“ laž. Ne možemo tvrditi da su ove prve laži svesne ili do detalja unapred isplanirane. One nisu razlog za brigu roditelja, već su naprotiv često veoma simpatične i smešne.

Kako vremenom laž postaje „kvalitetnija“, to možemo tumačiti kao dokaz intelektualnog napredovanja i razvoja deteta, jer lagati uopšte nije jednostavno! Prilikom laganja je, između ostalog, potrebno da budemo svesni istine, informacije koju mi znamo kao i onih informacija koju druga osoba zna, cilja koji želimo da postignemo…Ovo zahteva dobro pamćenje i kreiranje priče koja će biti ubedljiva drugoj strani. Ovo naravno nije slučaj sa ranim dečijim lažima (koje se javljaju između treće i pete godine). One se često nalaze na granici stvarnosti i fantazija i povezane su blisko sa dečijom maštom.

Posle pete godine počinjemo jasno da prepoznajemo motive koji decu podstiču na laganje, poput prikrivanja nepoželjnog  ponašanja ili izbegavanja kazne. Kako dete raste, njegova laž postaje slična lažima odraslih (kod kojih često možemo primetiti iste motive).

Činjenica je da će se laganje pojaviti pre ili kasnije kod svakog deteta. Ono što kao društvo i kao roditelji moramo činiti jeste da sprečimo da ovo postane njihova loša navika i ponašanje koje svakodnevno ispoljavaju. Jedan od načina na koji deci možemo pomoći da formiraju svoj stav prema laganju jeste pričanje priča. Zanimljivo je da su istraživanja pokazala da priče koje stvaljaju naglasak na negativnim posledicama laganja jesu zapravo manje poučne od priča koje ističu pozitivne strane iskrenosti.

Na kraju, važno je preispitati se i kakve stavove mi kao roditelji imamo o laganju i kakav primer dajemo deci. Pored toga, starija braća i sestre, bake, deke, prijatelji takođe mogu uticati na ispoljavanje laganja – neminovno je da deca uče od svoje okoline. Zato, pomozimo im svi da nauče koliko je iskrenost, iako ponekad teška, vredna! 😊