Vaspitavanje dece

Podizanje dece u 21. veku

21. vek se odlikuje brzim promenama i dinamikom. Komunikacija licem u lice i jedan poslodavac za ceo život su davno zaboravljene prakse. Klišei poput “želim da budem policajac” ili “želim da budem princeza” su bili specifični za naše detinjstvo. Danas, mi smo roditelji i moramo da prilagodimo naše metode podučavanja našoj deci. Kako možemo pomoći našoj deci da razviju veštine potrebne za životne uspehe u budućnosti? Evo nekih saveta:

1. Eksplicitno učite decu vrednostima, ne kroz držanje lekcija, već postavljanjem pitanja:

– Šta znači biti saosećajna osoba?

– Da li misliš da je u redu prepisivati u školi? Da li bi ti prepisivao ako to rade tvoji prijatelji? Zašto?

– Da li je u redu lagati i varati da bi zaradio novac?

– Šta čini nekog dobrim prijateljem? Zašto?

– Šta misliš da čini osobu popularnom? Da li su bogatija deca popularnija? Da li si ti popularan?

– Šta bi naša porodica mogla da uradi da učini svet boljim mestom?

2. Pričajte otvoreno sa svojom decom o stvarima koje primećuju u svetu i dajte im slobodu da svoje strahove podele sa vama.

Što dete više zna o opasnostima koje postoje i kako da se zaštiti od njih, utoliko je bezbednije. Informisano dete je najbolja zaštita koja postoji u odnosu na mnoge stvari koje mu se potencijalno mogu dogoditi.

3. Pomozite deci da učenje shvate kao celoživotni proces.

Ohrabrite ih da zgrabe prilike za učenje i lični razvoj kod kuće, u školi, na internetu, u zajednici. Ako dete postavi pitanje na koje ne znate odgovor, uspostavite pozitivan odnos prema Internet pretrazi. Nemojte se stideti ukoliko ne znate nešto. Mi učimo svakog dana nešto novo.

Uz posvećenost i pažnju , možemo pomoći našoj deci 21-og veka da postanu stabilne, zrele osobe, osnažene da uče i menjaju se kada je potrebno i kada žele, spremne da prigrle ili se prilagode neizbežnim promenama koje sa sobom donosi 21. vek. Uradimo to!