Happymamma usluge

Razlika između dadilja i bebisiterki

Dadilje i bebisiterke imaju identičnu ulogu jer su i jedne i druge u potpunosti posvećene razvoju i dobrobiti deteta. One se brinu o detetu sve vreme dok su roditelji na poslu. Imaju odgovornost da pripreme i organizuju dnevni raspored kako bi obezbedile zdrav mentalni, fizički i emocionalni razvoj deteta o kome brinu. Ipak, pored osnovne razlike u dužini angažovanja (dadilje – puno radno vreme; bebisiterke – povremeno angažovanje), postoje još neke razlike između ovde dve vrste pružalaca brige, i naravno one dalje mogu biti specijalizovane u dodatne kategorije. Predstavićemo koji sve tipovi pružalaca brige mogu da postoje:

Dadilje

Dadilja je termin koji se odnosi na osobu koja je kvalifikovana za pružanje usluga brige o detetu, angažovana od strane porodice u porodičnom domu. Dadilja može živeti sa porodicom, a može biti angažovana za određeno vreme provedeno sa detetom u toku dana. Uglavnom, kvalifikovane dadilje pružaju usluge čuvanja i razvoja dece do 7 godine života, ali je praksa pokazala da dadilje brinu o deci od rođenja do 11 godine. Neke od najboljih dadilja u regionu nemaju formalno obrazovanje iz ove oblasti, ali imaju odlične reference i mnogo iskustva.

Dadilje mogu biti angažovane puno radno vreme preko radne nedelje, duže ili kraće od toga, ili se dadilja može deliti sa još jednom porodicom. Postoji i mogućnost življenja dadilje u porodici, što je postao trend poslednjih godina.

Dadilje imaju više odgovornosti i obaveza u odnosu na bebisiter(k)e (i, zbog toga, veće plate): priprema obroka, pomoć u kući (sudovi, veš…), pomoć oko domaćih zadataka i praćenje dece do i od spoljašnjih aktivnosti, samo su neke od dodatnih obaveza. Uglavnom, dadilje zarađuju nedeljnu platu (zasnovanu na definisanoj satnici – ceni sata) ili ugovorenu mesečnu platu.

Dadilje omogućavaju da sredina u domu u kome se dete razvija, uči i raste, bude bezbedna i stimulativna za njega.

Kako je posao dadilje veoma sličan roditeljskim odgovornostima, većina porodica pravi ugovore sa dadiljama kojima precizira uslove posla, uključujući period odmora, dane bolovanja i još mnogo toga.

Bebisiterke

Bebisiteri/ke brinu o deci svih uzrasta za koje je potrebno nadgledanje na nekoliko sati. Većina bebisitera/ki radi ili u redovnim terminima kada potreba postoji (posle škole ili vikendom) ili po potrebi (novogodišnja noć, godišnjica ili slično).

Bebisiteri/ke će paziti na decu bilo u samom domu, bilo na događaju na koji krenu sa porodicom ili na godišnjem odmoru ukoliko je roditeljima potrebno vreme samo za sebe. Oni će se brinuti o deci dok su roditelji u izlasku. Ovakav vid angažovanja se odnosi i na situacije hitne potrebe, bolesti roditelja ili staratelja, odlaska na iznenadna putovanja ili usled privremene zamene dadilje. Ukoliko roditelj želi da napravi predah od brige o detetu i kućnih poslova, te planira da izađe i poseti svoje prijatelje ili ode u kupovinu, bebisiter/ka je rešenje u toj situaciji.

Bebisiteri/ke su obično plaćeni preko satnice, ali mogu biti dodatno plaćeni ukoliko postoji dogovor da pokrivaju dodatne usluge kao što je kuvanje, učenje dece i lako spremanje kuće.

Dadilje/bebisiterke angažovane u prvim danima života deteta

Dadilje/bebisiterke angažovane u prvim danima života deteta obično su kvalifikovane pedijatrijske sestre ili babice koje imaju veliko iskustvo u radu sa novorođenim bebama. Zadatak ovog tipa dadilje/bebisiterke je da radi sa novopečenom mamom i/ili tatom pomažući im i vodeći ih u kratkom vremenskom periodu u prvih nekoliko najtežih nedelja od rođenja kroz proces prilagođavanja na potpuno drugačije uslove života.

Njihova uloga je da uspostave odgovarajuću rutinu za bebu/bebe i da savetuju roditelje u vezi sa svim aspektima iz oblasti higijene, brige i hranjenja novorođenčeta. Ova dadilja će pomoći mami oko uspostavljanja dojenja, biti od velike pomoći kada se kod bebe jave grčevi i u noćnim dežurstvima biti adekvatna zamena roditeljima.

Dužina angažovanja zavisi od potrebe roditelja. Ova pozicija je obično “live in” odnosno stalno sa porodicom ili u noćnom terminu (dadilje), mada nije retko angažovati stručne i iskusne babice i/ili pedijatrijske sestre i povremeno, po potrebi (bebisiterke).

Zajedničke dadilje/bebisiterke

Ovakav tip dadilje/bebisiterke se definiše kada dve porodice dele jednu dadilju/bebisiterku, u jednom ili oba doma, dogovaraju se međusobno, i sa dadiljom, oko uslova angažovanja, i dele troškove.

Postoji i mogućnost angažovanja zajedničke dadilje/bebisiterke i za dodatne aktivnosti (pranje i širenje veša; kuvanje za porodice; briga o kućnim ljubimcima; peglanje veša i/ili odlazak u kupovinu), dok dete spava ili je na nekoj aktivnosti, u kom slučaju je i visina satnice (cene sata) viša.