Mentori

Dobar mentor će umeti da zainteresuje dete za gradivo i motiviše ga da zadatke i nove školske sadržaje lako usvoji. Njegova je uloga da prenese ljubav prema učenju, podstakne radoznalost i pomogne detetu da postigne dobre rezulatate u školi, uz pružanje podrške tokom izazova koje sam proces učenja može da nosi

.

Popularan naziv za osobe koje pomažu deci školskog uzrasta oko domaćih zadataka i učenja je mentor, ali je poznat i kao tutor. Poreklo ovog zanimanja potiče od cenjene profesije guvernanti koje su bile popularne u 19. veku. Guvernante su najčešće radile u porodicama čija je težnja bila da edukuju svoju decu kod kuće. Jedan od razloga za tom potrebom je bio taj da u to vreme nije bilo mnogo škola u blizini mesta prebivališta dece, pa je edukacija od kuće bila i veoma praktična. Običaj je bio da dete u početku školovanja radi sa guvernantom, a kada malo poraste, prelazi u internat i seli se od kuće u ranim tinejdžerskim godinama.

U današnje vreme, škole su mnogo rasprostranjenije, te nema toliko potrebe za školovanjem od kuće, ali se javlja nova potreba za pružanjem podrške deci tokom školovanja. Količina domaćih zadataka nekad je prilično zahtevna, a ukoliko još dođe i do propuštanja gradiva u školi usled bolesti, onda to postaje još teže nadoknaditi.

Usvajanje školskog gradiva je važan zadatak za svako dete. Deci je potrebna podrška prilikom savladavanja novih izazova, pogotovu u periodu dok se stiču radne navike. Posle škole svako dete ima želju da se igra, ali je potrebno naučiti ga i odgovornostima koje ima. Nekoj deci to lako polazi za rukom, dok neka zahtevaju dodatnu podršku. Dobar mentor će umeti da dete zainteresuje za gradivo i motiviše ga da zadatke i nove sadržaje lako usvoji.

Mentori nekada imaju zadatak da prate dete na van-nastavne aktivnosti kao što su muzička škola, časovi stranih jezika ili sport. Tada je njihova uloga pored osnovne podrške više usmerena na staranje da je dete sigurno stiglo na pravo odredište posle škole i nakon aktivnosti bezbedno vraćeno kući, a sa roditeljima podeljene bitne informacije sa van-nastavnih aktivnosti.

Dobri mentori su najčešće studenti ili apsolventi fakulteta sa visokim prosekom ocena. To su ljudi koji sami po sebi imaju kvalitetne navike učenja i visoko odgovoran pristup obavezama. Njihova je uloga da prenesu ljubav prema učenju i postizanju dobrih rezultata na samo dete, uz pružanje podrške tokom izazova koje učenje može nositi. Imaju podržavajući stav, strpljenje i posvećenost dobrobiti i napretku deteta. Umeju kreativno da rade sa decom uz podsticanje njihove mašte i logike.