Obuka

Obuke i stručna usavršanja koje se nalaze u našoj ponudi su usaglašeni sa svetskim standardima i nude polaznicima mogućnost usavršavanja na različitim nivoima u zavisnosti od individualnih potreba.

Obuke osmišljava i realizuje tim stručnjaka psihologa, psihoterapeuta, pedagoga i eksperata iz različitih oblasti, koji su visokokvalifikovani za prilagođavanje učenja u skladu sa novim trendovima kako odrasli uče.

Pogledajte detaljnije koje sve programe imamo u ponudi:

Kurs prve pomoći

Montessori edukativni programi