Kurs prve pomoći za dadilje

Kako postoji potreba da svaka dadilja mora da zna kako da pruži pravilnu prvu pomoć na licu mesta odmah nakon nastupajuće nezgode u cilju smanjenja procenta štetnih posledica po zdravlje deteta, Happymamma dadilje su u obavezi da prisustvuju kursu prve pomoći za decu.

Svakodnevna pitanja sa kojima se dadilje susreću polaze od osnovnih:

  • Šta raditi ukoliko detetu krene krv iz nosića?
  • Kako reagovati ako se dete zagrcne i počne da gubi vazduh?
  • Kako zbrinuti povredu na licu mesta?
  • Šta je Hajmlihov zahvat i zašto nam je on važan?

Da bismo bili sigurni da će svaka Happymamma dadilja umeti da pravilno pristupi problemu i na pribran i savestan način moći da pomogne detetu koje je doživelo bilo kakvu vrstu nezgode, postarali smo se da kurs drži Sertifikovani trener prve pomoći. Na treningu će dadilje detaljno proći kroz praktične primere i na licu mesta uvežbavati saniranje posledica fizičke traume.

Kurs je namenjen prvenstveno dadiljama i bebisiterkama, sa ili bez iskustva, koje prođu detaljnu selekciju u Happymammi i postanu deo tima, ali isti mogu pohađati sve osobe koje su zainteresovane popunjavanjem prijave.

Cilj kursa je da svoje učesnike upozna sa detaljnim kriznim situacijama opasnim po zdravlje dece u predškolskom uzrastu kada je neophodno hitno i adekvatno reagovati:

Kurs prve pomoći je koncipiran tako da se održava u malim grupama, gde će učesnici imati priliku da se kroz interaktivan rad i brojne praktične primere detaljno upoznaju sa osnovama prve pomoći i ponašanja u kriznim situacijama. Obuka ima za cilj da omogući učesnicima osnovno znanje iz tehnika prve pomoći kod dece.

PRIJAVA