Montesori pristup u jaslicama

Montesori pristup u jaslicama

Gde: Happymamma, Niška 44, Beograd

Cena radionice: 3,000 RSD

Happymamma nastoji da podrži kandidate u njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i zato veoma ozbiljno shvatamo vaspitno-edukativnu ulogu dadilja i bebisiterki. Stoga smo ostvarili saradnju sa Montesori društvom Srbije koje organizuje brojne akreditovane seminare.

Montesori u jaslicama je jednodnevna edukacija namenjena medicinskim sestrama, medicinskim sestrama-vaspitačima, vaspitačima u jaslicama i svim zainteresovanima. Edukacijom se dodeljuje uverenje, koje izdaje Montesori društvo Srbije.

OKVIRNA SATNICA OBUKE:

Datum i vreme (Pauze po dogovoru)

  • Život i rad Marije Montesori
  • Kompatibilnost osnovnih polazišta Opštih osnova programa i Montesori pedagogije
  • Montesori shvatanje deteta
  • Uloga odraslih u vaspitanju deteta na ranom uzrastu
  • Uobičajeno ponašanje dece na uzrastu od 0 – 3 godine
  • Primena Montesori materijala u jaslama
  • Montesori aktivnosti u jaslama

Svim polaznicima su obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike ili grupu: priručnik sa opisom materijala i uputstvima za praktičan rad sa materijalima, pisani materijal koji prati temu i zbirka fotografija materijala na CD-u.

Edukator: Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, a nostrifikovano je od strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu).

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj kurs, ostavite Vaše podatke u formi ispod i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati!

 

PRIJAVA