Montesori pristup u nastavi matematike u nižim razredima osnovne škole

Montesori pristup u nastavi matematike u nižim razredima osnovne škole

Gde: Happymamma, Niška 44, Beograd

Cena radionice: 5,000 RSD

Happymamma nastoji da podrži kandidate u njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i zato veoma ozbiljno shvatamo vaspitno-edukativnu ulogu dadilja i bebisiterki. Stoga smo ostvarili saradnju sa Montesori društvom Srbije koje organizuje brojne akreditovane seminare.

Montesori pristup u nastavi matematike u nižim razredima osnovne škole je akreditovani program u oblasti obrazovanja od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Edukacijom se dodeljuje uverenje sa 16 sati akreditovanih bodova.

OKVIRNA SATNICA OBUKE:

I dan – od 10,00 do 16,00 časova

II dan – od 9,00 do 15,00 časova

Pauze po dogovoru sa grupom. U pauzama obezbeđeno osveženje za učesnike.

SADRŽAJ OBUKE:

  • Montesori shvatanje učenja dece od 6 – 12 godina;
  • Mogućnosti korišćenja Montesori materijala u nastavi matematike;
  • Praktična primena Montesori materijala u nastavi matematike;
  • Osmišljavanje Montesori materijala od strane učesnika – rad u malim grupama, uvežbavanje.

Svim polaznicima su obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike ili grupu: priručnik sa opisom materijala i uputstvima za praktičan rad sa materijalima, pisani materijal koji prati temu i zbirka fotografija materijala na CD-u.

Edukatori: Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, a nostrifikovano je od strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu) i Aleksandra Vislavski, Montesori pedagog za decu od 3 do 12 godina.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj kurs, ostavite Vaše podatke u formi ispod i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati!

 

PRIJAVA