Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom

Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom

Gde: Happymamma, Niška 44, Beograd

Cena radionice: 12,000 RSD

Happymamma nastoji da podrži kandidate u njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i zato veoma ozbiljno shvatamo vaspitno-edukativnu ulogu dadilja i bebisiterki. Stoga smo ostvarili saradnju sa Montesori društvom Srbije koje organizuje brojne akreditovane seminare.

Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom je akreditovani program u oblasti socijalne zaštite, sa 36 akreditovanih bodova.

PROGRAM EDUKACIJE:

I DAN – datum i vreme (Pauze po dogovoru)

1.radionica:

Teorijske osnove Montesori pedagogije

Montesori pedagogija i razvojni problemi

2.radionica:

Kako prepoznati razvojni problem – vežbe učesnika

Prezentacija materijala i vežbi iz oblasti praktičnih aktivnosti

3.radionica:

Primena praktičnih materijala i vežbi u radu sa osobama sa razvojnim smetnjama

Osmišljavanje Montesori materijala iz oblasti praktičnih aktivnosti (rad u malim grupama, uvežbavanje koraka za osmišljavanje materijala)

DAN II – datum i vreme

1.radionica

Prezentacija materijala i vežbi iz oblasti senzornog razvoja

Značaj senzomotornog razvoja i senzorni integritet

2.radionica

Prezentacija materijala i vežbi iz oblasti matematike

Razvoj matematičkih pojmova i operativnosti kod dece sa razvojnim smetnjama

3.radionica

Prezentacija materijala i vežbi iz oblasti jezika

Razvoj govora i jezika kod dece sa razvojnim smetnjama

DAN III – datum i vreme

1.radionica

Osnovne komponente Montesori metode / prostor i uloga odraslih

Individualni pristup deci sa razvojnim problemima/prostor i uloga odraslih

2.radionica

Praćenje i posmatranje deteta

Prepoznavanje specifičnih razvojnih problema kod dece

Montesori shvatanje razvoja i IOP – kompatibilnosti

3.radionica

Izrada pedagoškog profila i IOP za dete sa razvojnim problemima uz pomoć praćenja i posmatranja

Rad učesnika u malim grupama

DAN IV – datum i vreme

1.radionica

Od haosa do normalizacije – Montesori shvatanje

Od haosa do normalizacije – kod dece sa razvojnim problemima

2.radionica

Kultivisanje pokreta (igra tišine) kao Montesori oblik rada

Igra tišine i njene mogućnosti u radu sa decom sa razvojnim problemima

3.radionica

Uloga i značaj asistivne tehnike u primeni Montesori pedagogije kod dece sa razvojnim smetnjama

4.radionica

Osmišljavanje materijala za realizaciju IOP-a/ rad u malim grupama i prezentacija materijala od strane učesnika

Svim polaznicima su obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike ili grupu: priručnik sa opisom materijala i uputstvima za praktičan rad sa materijalima, pisani materijal koji prati temu, zbirka fotografija materijala na CD-u i relevantni sertifikat.

Edukatorka je Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, a nostrifikovano je od strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu) i mr opšte defektologije Lidija Nikolić Novaković.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj kurs, ostavite Vaše podatke u formi ispod i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati!

 

PRIJAVA