Realizacija programskih sadržaja u vrtiću kroz Montesori metod

Realizacija programskih sadržaja u vrtiću kroz Montesori metod

Gde: Happymamma, Niška 44, Beograd

Cena radionice: 5,000 RSD

Happymamma nastoji da podrži kandidate u njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i zato veoma ozbiljno shvatamo vaspitno-edukativnu ulogu dadilja i bebisiterki. Stoga smo ostvarili saradnju sa Montesori društvom Srbije koje organizuje brojne akreditovane seminare.

Realizacija programskih sadržaja u vrtiću kroz Montesori metod  je akreditovani program u oblasti obrazovanja sa 16 akreditovanih bodova.

PROGRAM EDUKACIJE

I DAN – datum i vreme (Pauze po dogovoru)

  1. radionica

Teorijske osnove Montesori pedagogije

Kompatibilnost osnovnih polazišta Opštih osnova programa i Montesori pedagogije

  1. radionica

Realizacija sadržaja iz oblasti razvoja govora primenom Montesori metode i Montesori materijala

  1. radionica

Aktivnosti i materijali iz oblasti jezika (rad u malim grupama)

II DAN – datum i vreme

1.radionica

Realizacija sadržaja iz oblasti razvoja matematičkih pojmova primenom Montesori metode i Montesori materijala

2.radionica

Aktivnosti i materijali iz oblasti matematike (rad u malim grupama)

3.radionica

Realizacija sadržaja iz oblasti upoznavanja prirodne i društvene sredine primenom Montesori metode i Montesori materijala

4.radionica

Aktivnosti i materijali iz oblasti upoznavanja prirodne i društvene sredine (rad u malim grupama)

Svim polaznicima su obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike ili grupu: priručnik sa opisom materijala i uputstvima za praktičan rad sa materijalima, pisani materijal koji prati temu, zbirka fotografija materijala na CD-u i relevantni sertifikat.

Edukatori: Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, a nostrifikovano je od strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu) i saradnici, Montesori vaspitači-instruktori.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj kurs, ostavite Vaše podatke u formi ispod i mi ćemo Vas uskoro kontaktirati!

 

PRIJAVA