Dadilje u hitnim situacijama

Happymamma profesionalne dadilje za pomoć u lečenju bolesti su po struci pedijatrijske i medicinske sestre. Ove posebne dadilje znaće kako da pristupe detetu u ovakvom stanju kada mama nije kod kuće i umeće da mu pruže podršku, utehu, toplinu i pažnju, a pre svega stručnu pomoć, koja je važna za brzo ozdravljenje.

Kad prođe vreme prilagođavanja porodice na prinovu i beba zauzme svoje mesto u životu roditelja i braće i sestara, većina roditelja odlučuje se da koristi usluge jaslica, a zatim i vrtića. Taman kad smo se organizovali tako da neko od roditelja posle posla pokupi decu iz vrtića i rutina života je uspostavljena, ume da dođe do iznenadnih prekida naše organizacije života. Bolest deteta usled epidemije virusa neminovno je dešavanje za decu koja idu u vrtiće.

Boravak u svakom kolektivu povećava verovatnoću prenosa virusa i bakterija i onda moramo dete izlečiti pre nego što se vratimo na staru organizaciju života. To može biti pravi izazov kada oba roditelja rade i nemaju mnogo prostora da uzimaju odsustvo usled bolovanja na svom radnom mestu. I to je trenutak kada Happymamma profesionalne dadilje, specijalno obučene za rad sa bolesnom decom, mogu biti pravi spas, da ne kažemo u zadnji čas.

Njihova uloga je da prate stanje deteta – mere temperaturu, hrane ga i daju mu dovoljno tečnosti da bi se sprečila dehidratacija, kao i da primenjuju terapiju prepisanu od strane doktora. Happymamma profesionalne dadilje za pomoć u lečenju bolesti su po struci pedijatrijske i medinske sestre. Sve su prošle stručnu obuku, te znaju kako da prepoznaju akutna i hronična stanja kod dece. Lekovi adekvatni za povišenu telesnu temperaturu i važnost hidratacije prilikom bolesti deteta su važni aspekti njihovog profesionalnog pristupa.

Saradljivost dece u stanju bolesti često nije visoka i praćena je otporom, lošim raspoloženjem, lakom razdražljivošću i padom tonusa. Ove posebne dadilje znaće kako da pristupe detetu u ovakvom stanju kada mama nije kod kuće i umeće da mu pruže podršku, utehu, toplinu i pažnju, a pre svega stručnu pomoć, koja je važna za brzo ozdravljenje.

Ova usluga je veoma korisna roditeljima koji ne mogu, ili ne žele, da imaju konstantno angažovanu dadilju koja bi bila u stanju pripravnosti za momenat kada se dete razboli. Usluga je ekonomičnija od opcije plaćanja dadilje na mesečnom nivou, jer su dadilje u hitnim situacijama angažovane samo u periodima kada je njihova pomoć zaista potrebna, odnosno kada su deca bolesna.

Pretpostavlja se da bi svaka dadilja trebalo da zna kako da se ponaša kada su deca bolesna, ali Happymamma insistira da dadilje u hitnim situacijama imaju medicinsko obrazovanje kako bi mogle da unaprede kvalitet pružene usluge, i omoguće roditeljima dodatnu sigurnost prilikom ostavljanja dece kod kuće dok su bolesna.