Potrebna vam je dadilja?

Profesionalna selekcija podrazumeva procenu kandidata i njihovih kompetencija od strane stručnog tima psihologa čiji je cilj da oceni da li je kandidat adekvatan za određenu poziciju.

Profesionalna selekcija podrazumeva da svi kandidati prolaze kompletan set provera kako bismo Vam omogućili najbolji izbor osobe koja će se starati o Vašoj deci i pružati Vam podršku. Ona se sastoji od sledećeg:

  1. Kompletiranja detaljnog prijavnog formulara
  2. Psihološkog testiranja i procene
  3. Intervjua sa psihologom
  4. Utvrđivanja izvora motivacije kandidata
  5. Proveravanja kandidata na kojem je nivou poznavanja razvoja deteta i kakvo iskustvo brige o detetu poseduje
  6. Provere i verifikacije originalne dokumentacije
  7. Zdravstvene provere  (svi kandidati imaju sanitarnu knjižicu izdatu od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje)
  8. Zakonske provere  (potvrda iz MUP-a da lice nije osuđivano)
  9. Kursa prve pomoći koji prolaze svi kandidati koji se bave čuvanjem dece  (kurs obezbeđuje Happymamma tim)

Znamo da je u najboljem interesu svih strana da budemo temeljni i posvećeni prilikom ovog procesa i na taj način osiguravamo satisfakciju i klijenata i kandidata.

Kandidati koji se angažuju preko Happymamma-e upoznati su i saglasni da su uslovi angažovanja poverljivi i slažu se da ne otkriju, komuniciraju ili ih na drugi način učine javnim trećim licima, bilo direktno ili indirektno. U slučajevima gde je to potrebno (poznati i ostali Klijenti), agencija će obezbediti ugovor o poverljivosti informacija.

ZADOVOLJNI KLIJENTI O HAPPYMAMMA SERVISU


Pročitajte više o tome kako izgleda selekcija dadilja kod nas u Happymammi.

KONTAKTIRAJTE NAS!

Ime i prezime:
Opština stanovanja gde će dadilja dolaziti:
Broj dece koje bi dadilja čuvala:
Kontakt telefon:
Email:
Uzrast deteta/ dece:
Da li ste do sada koristili usluge dadilja/bebisiterki?
Kratak opis zaduženja:
Kako ste saznali za Happymammu?