Stručne obuke

Naše stručne obuke su pripremljene sa dosta pažnje, truda i znanja. Prilagodili smo ih načinu na koji odrasli uče i posvetili se temama koje su od velike važnosti za lični rast i napredak, a koje u isto vreme veoma doprinose vašem odnosu i radu sa decom.

Naše profesionalne obuke su namenjene vaspitačima, pedagozima, psiholozima, učiteljima i svim ostalim profilima sa humanističkih nauka, kao i svim ljubiteljima profesionalnog usavršavanja koji žele da svoja znanja unaprede i primene ih u svom daljem radu i razvoju, na ličnom i profesionalnom planu.

Mi verujemo u stalno unapređenje i učenje, i taj duh prenosimo na sve naše saradnike i polaznike naših programa koji žele da unaprede svoje veštine u radu sa decom, a i u radu na sopstvenom napretku i rastu kao ličnosti.

Stručni skup – jesenji susret psihoterapeuta i psihoterapeutkinja

Strah od života – da li je anksioznost prirodno stanje savremenog čoveka? Postoji teorija po kojoj je strah od smrti zapravo strah …

Kurs prve pomoći za dadilje

Jednodnevni trening namenjen svima koji vode računa o deci. Da bismo bili sigurni da će dadilja umeti da pravilno pristupi problemu i na pribran i savestan način moći da pomogne detetu koje je doživelo bilo kakvu vrstu nezgode, postarali smo se da veliki deo kursa bude posvećen praktičnim primerima i vežbanju kako se saniraju posledice fizičke traume. Naučićete koji su osnovni principi i sredstva za pružanje prve pomoći, i kako da pomognete deci ili bebama u kriznim situacijama.

Profesionalna dadilja – mala akademija za dadilje

Ovaj edukativni program čini akademiju za dadilje koja se sastoji od 208 sati teorije kroz interaktivnu edukaciju i 32 sata prakse u porodicama koje Happymamma obezbeđuje. Svaki polaznik akademije po završetku edukacije polaže ispit. Uspešno položenim ispitom stiče se sertifikat kojim se potvrđuje znanje polaznika iz ove vrlo odgovorne oblasti rada. Više o modulima, načinu edukacije i završnom polaganju možete videti klikom na naslov obuke.

Obuka za dadilje – jednodnevni vodič kroz ulogu dadilje

Jednodnevna obuka koja je koristan vodič za svaku dadilju bilo da počinje sa ovim odgovornim zanimanjem ili želi da svoje dugogogodišnje zanimanje unapredi i strukturiše. Obuka sadrži upoznavanje sa modernim konceptima pedagogije poput Valdorfa, Pozitivne discipline, Montesori principa i svesnog roditeljstva, zatim uvođenje nemlečne ishrane sa žitaricama poput kinoe, amaranta i prosa, i priprema dadilju na asertivnu komunikaciju sa roditeljima i proces intervjuisanja.

?>