Zapamti me ako možeš – karte memorije

Ova igra je namenjena uzrastu od 3 do 103 godine.

Deca će uz pomoć igre vežbati svoje pamćenje i koncentraciju, a kroz interakciju sa drugima unapređivati svoje socijalne veštine.