Zapošljavanje dadilja

Zakon o radu omogućava opciju zapošljavanja dadilja u porodici pod kategorijom Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem, dok je zapošljavanje dadilja moguće i pomoću agencije za zapošljavanje čime su roditelji oslobođeni bilo kakvih administrativnih obaveza (sem uplate iznosa zarade dadilje sa svim porezima i doprinosima uz agencijsku naknadu na mesečnom nivou), a dadilja je zaposlena u skladu sa zakonom (teče joj radni staž, ima obavezno osiguranje i plaćene poreze).

Profesija dadilje ima dugogodišnju tradiciju – nekada su dadilje živele sa porodicama u kojima su imale odgovornost čuvanja dece. U 19. i 20. veku njihova uloga prerasta u posao negovatelja dece. U to vreme samo su imućne porodice imale dadilje i to je bila neka vrsta prestiža među plemićkim porodicama. Tačno se znalo koje su odgovornosti dadilje i one su bile vrlo ponosne na svoj status. Danas više nije toliko neobično da porodice angažuju dadilju koja puno radno vreme čuva decu dok su oni na poslu. Nije retko da se dadilji ponudi i angažovanje u kome ona zaista živi sa porodicom, pa čak i putuje sa njima na letovanja i odmore. Međutim, iako je posao dadilje i dalje jedan od najodgovornijih poslova na svetu, izgleda da ta profesija više nije toliko cenjena u društvu kao što je nekada bila.

Da bismo angažovali dadilju, i platili njene usluge na adekvatan način, potrebno je da je i zaposlimo. Zakon o radu omogućava tu opciju pod kategorijom Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem, što znači da poslodavac može biti fizičko lice (majka ili otac), a u ugovoru bi se definisao opis posla i druge stavke zahtevane zakonom o radu.

Ukoliko roditelji nemaju vremena da se bave pripremom ove vrste ugovora, imaju opciju da preko agencije za zapošljavanje završe sve pravne i finansijske obaveze koje imaju prema dadilji. To znači da mogu potpisati ugovor sa agencijom za zapošljavanje – ugovor između porodice (formalno, jednog člana porodice), dadilje i agencije. Tim ugovorom agencija se obavezuje da će naknadu za pružene usluge dadilji isplaćivati određenog datuma u mesecu, a porodica se obavezuje da će isti iznos uplaćivati agenciji, uz dodatnu naknadu za administrativne obaveze koje agencija ima. Na ovaj način, dadilja dobija status zaposlene osobe koja ugovorom o radu ostvaruje sva prava iz radnog odnosa.

Roditelji su oslobođeni bilo kakvih administrativnih obaveza (sem uplate iznosa zarade dadilje sa svim porezima i doprinosima uz agencijsku naknadu na mesečnom nivou), dadilja je zaposlena u skladu sa zakonom (teče joj radni staž, ima obavezno osiguranje i plaćene poreze) i zajedno mogu nastaviti dugoročnu saradnju.

Novčano izdvajanje koji ovakav način angažovanja dadilje nosi podrazumeva dodatne troškove pored neto zarade dadilje, ali obezbeđuje dugoročnu saradnju između dadilje i porodice, jer dadilja neće tražiti druge poslove preko kojih bi dobila ugovor o radu, ukoliko isti dobija upravo za posao kojim je i želela da se bavi.